El-Corp Sp. z o. o.

Stamford

diamenty

adres ikonaAdres: ul. Pałuków 2 lok U1, 03-188 Warszawa
Godziny otwarcia: pon-pt: 8:00-16:00

tel ikonaTel: (22) 243 09 63
E-mail: elcorp@elcorp.pl

tel ikona

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EL-CORP Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Czarnocińskiej 31, 03-110 Warszawa.

2. Z Administratorem można kontaktować się pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym lub pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji:
a) na stanowisko, na które aplikuje kandydat przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku odrzucenia oferty pracy dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
a po upływie tego okresu zostaną zniszczone,
b) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji przez zamieszczenie stosownego oświadczenia w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed jej cofnięciem.

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.

2. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych
z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z administratorem na podane adresy do kontaktu i poinformować,
z którego prawa chce skorzystać i w jakim zakresie.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016.119.1).

el corp logo min

 

Firma EL-CORP zatrudnia kadrę pracowniczą z dużą wiedzą zawodową pokrywającą się z doświadczeniem zawodowym. Pracownicy fizyczni wszystkich podstawowych specjalności pracują pod nadzorem inżynierów i techników.

Kontakt

Adres
ul. Pałuków 2 lok. U1,
03-188 Warszawa
T: (22) 243 09 63
E: elcorp@elcorp.pl
Menu

Strona główna
O nas
Oferta
Realizacje
Referencje
Kontakt
Polityka prywatności
Oferta

Roboty ogólnobudowlane
Instalacje elektryczne, sieci komputerowe,
Systemy zabezpieczeń obiektów
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacje gazowe